EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.06.10.
6100/1362-8/2022
Gyurica Csaba
8879 Szécsisziget, Deák Ferenc utca 5.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt és fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), ezzel az adott telephelyen elmulasztotta 3. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gyurica Csabát  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1361-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján Iklódbördöce-Petrócpuszta 095/26. helyrajzi szám alatti ingatlanon a jegyzőkönyv részét képező Fatermék felvételi lap szerinti zár alá vett 4,89 m3 vegyes (A, T, Gy) fafajú 2 méteres tűzifa elkobzását.  

Jogorvoslati eljárás folyamatban: