EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.10.
6100/1367-5/2022
Farkas László Károly
9167 Bősárkány, Ifjúság u. 54
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél nem igazolta az ellenőrzés alá vont 24,17 tömör m3 akác fafajú két méteres tűzifa legális eredetét, nyomonkövethetőségét, mivel az indokoló rész I. fejezetében foglaltak alapján az ellenőröknek bemutatott szállítójegy nem volt alkalmas a szállított fatermék eredetigazolásának bizonyítására.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Farkas László Károlytól  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőtől elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1367-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 8900 Zalaegerszeg, 01039/1 hrsz. (Zalaerdő Zrt. Csácsi rakodó) helyszínen zár alá vett 24,17 tömör m3 akác fafajú két méteres tűzifa helybenhagyólag történő elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: