EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.02.07.
6100/784-1/2022
Erdő-Faírtók Kft
4281 Létavértes, Keleti utca 51
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és a (7) bekezdés f) pontja szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (6) és (7) f);  EUTR Korm.r. 2. § (3), (4) b) és EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (3); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Erdő-Fairtók Kft.-t (székhely: 4281 Létavértes, Keleti utca 51, adószám: 28771975-2-09; technikai azonosító szám: AA8652551; cégjegyzékszám: 09 09 032007) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    250.000,- Ft – azaz kétszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél által kibocsátott, az UJBEA 1713901-1713913, UJBEA 1713915-1713916, és a WSCSA 5016752-5016756, WSCSA 5016761-5016766, valamint a WSCSA 5016768 sorszámú számlák alapján értékesített erdei faválasztékokból származó bevételből, 16 054 180 Ft. – azaz Tizenhatmillió-ötvennégyezer-száznyolcvan forint elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: