EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.01.
6100/15269-1/2022
Johan Kálmánné
3726 Zádorfalva, Nagy út 76.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából törlés és technikai azonosító szám visszavonása

Megállapítások: 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Johan Kálmánnét  (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    törlöm a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából és ezzel egyidejűleg az Ügyfél „AB3341428” EUTR technikai azonosító számát visszavonom.
2.    Felszólítom, hogy amennyiben jelen határozatom véglegessé válását követően faanyag kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, a tevékenység megkezdése előtt köteles a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének is eleget tenni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: