EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.11.15.
6100/24065-7/2021
FALCO Zrt
9700 Szombathely, Zanati u. 26.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: kötelezés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; 

Döntés rendelkező része:  
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a FALCO Zrt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    az alábbi hiányosságok megszüntetésére és a hatóságomnak a megtett intézkedésekről történő értesítésére, továbbá a vonatkozó dokumentumok másolatban történő megküldésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül:
a)    Kötelezem az Ügyfelet az ellenőrzés megállapításainál – az indokoló rész II. 1. pontjában – felsorolt hiányosságok jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére!
b)    Kötelezem az Ügyfelet a kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) fenti 1. a) pont szerinti intézkedésekkel összhangban történő kiegészítésére, a kiegészített DDS megküldésére!

Jogorvoslati eljárás folyamatban: