EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.10.19.
6100/1619-9/2021
TRANSPORT-Ker Fuvarozó-Kereskedelmi Bt.
3800 Szikszó, Kassai u. 10
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt/fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Az Ügyfél által kiállított szállítójegyeken a tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban a szállítójegyeken nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra mérlegelési jegy, illetve megállapításra került, hogy az Ügyfél nem rendelkezett hitelesített mérleggel. Az Ügyfél telephelyén tárolt, más tulajdonában álló fatermék nem voltak elkülönítetten, azonosítható módon nyilvántartva.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 4. § (2); EUTR FMr. 8. § (4); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a TRANSPORT-KER Fuvarozó-Kereskedelmi Bt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos működését a tűzifa faterméket érintően (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom a telephelyi mérleg érvényes mérleghitelesítési bizonyítványának megküldéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: