EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.04.26.
6100/4038-4/2022
Manhattan Fire Kft
1165 Budapest, Margit utca 114. 29. ép. 2. em. 19.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása /Feltételeket teljesítette/

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Manhattan Fire Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    900.000,- Ft – azaz kilencszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki a 9403 40 10 és 9403 90 30 – Fabútor kereskedelmi tevékenységének tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 15 napon belül.
3.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) az indokoló rész II. 1. A) és B) részben kifejtett hibáinak kijavításátnak határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül tegyen elegetvégezze el, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítse hatóságomat.
4.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését – ideértve az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) mellékletében szereplő összes valamennyi fatermék beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását – megtiltom
a)       a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséig, 
b)    a 3. pont szerinti hibáinak kijavításáig, a kijavított DDS megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: