EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.10.19
6100/13666-16/2021
Füzes Raklap Kft
3390 Füzesabony, Honvéd út 4.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt és fatermék elkobzása 

Megállapítások: Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok tárgy év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, telephelyenkén, valamint az idegen tulajdonban lévő fatermékekről vezetett elkülönített nyilvántartását. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján a zár alá vett fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 7. § (2); EUTR Korm.r. 3.§ (2); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Füzes Raklap Kft.-t(a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/13666-2/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a 3390 Füzesabony, Pusztaszikszó 0339/12 helyrajzi számú telephelyen a jegyzőkönyv részét képező Fatermék felvételi lap szerinti zár alá vett 57,51 m3 nemesnyár fafajú rönk elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: