EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.01.
6100/3274-5/2022
Drongo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2151 Fót, Fehérkő utca 5201/49
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés / kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget.  Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a);  EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c);  Evt. 90/A. § (6);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Drongo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t

1. figyelmeztetésben részesítem;                                                                                                                                                         2. kötelezem
- a megállapított jogsértések részben felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá - az Ügyfél által megküldött DDS szabályzat ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére és az erről szóló értesítés hatóságomhoz történő beküldésére határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: