EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.03.02.
6100/3250-3/2022
Vass Domonkos
2118 Dány, Korona utca 4
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt és fatermék elkobzása

Megállapítások: Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet. A fentiekből eredően az Ügyfél által megküldött dokumentumok (CMR, Aviz stb.), az általa vezetett nyilvántartása, illetve az eladásokhoz kapcsolódóan kiállított bizonylatok (szállítójegyek, számla) hiánya nem biztosítják az Ügyfél által forgalmazott fatermékek, így az ellenőrzés során ismertté vált tűzifa, akác oszlopok, kalodák nyomon követhetőségét, ezáltal az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése, valamint az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/K. § (1) ce); Evt. 90/A. § (6) és (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vass Domonkost  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/24465-1/2021 számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 
–    a 2242 Sülysáp, 0108/62. helyrajzi számon található telephelyen a jegyzőkönyv részét képező Fatermék felvételi lap szerinti, zár alá vett
•    9 db kalodás tűzifa kocsánytalan tölgy fafajú                             3,6 m3, 
•    1 db kalodás tűzifa (bontott) gyertyán és bükk fafajú                0,6 m3,
•    hosszú vastag akác fafajú tűzifa                                                    6,0 m3,
•    2 m-es vékony hosszú akác fafajú tűzifa                                       0,5 m3,
•    konyhakész hazai nyár fafajú tűzifa                                              0,5 m3,
•    konyhakész kocsánytalan tölgy és bükk fafajú (szállítmány)      2,0 m3,
•    72 db akác 3 m-es oszlop                                                          
•    1 db big bag zsák fűrészpor
 elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: