EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.13.
6100/26287-1/2021
Faragó Kincső
7683 Helesfa, Fő utca 104
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: felhívás regisztrációs adatokban bekövetkezett változás bejelentésére

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségének. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (5); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Faragó Kincső-t   (a továbbiakban: Ügyfél), mint regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplőt a határozat véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül teljesítendő, alábbi adatszolgáltatásra kötelezem: kötelezem, hogy a nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során kapott, EUTR technikai azonosító számot törlje, mert nyilatkozata szerint tevékenységet nem végez.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: