EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.04.19.
6100/1243-3/2022
„Valőr” Bt
2613 Rád, Viola út 2
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / / kötelezés EUTR technikai azonosító szám hirdetésben való feltüntetésére

Megállapítások: Az Ügyfél nem tudta bemutatni az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Tűzifa értékesítése során fogyasztók részére nem került ádadásra tűzifa vásárlói tájékoztató, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét úgy reklámozta, hogy a hirdetésben technikai azonosító számát nem tüntette fel. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 4. § (1); Evt. 90/F. § (1); EUTR Korm.r. 2.§ (2);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a ”Valőr” Bt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy amennyiben a továbbiakban is kíván tűzifa, köztük a fűrészáru tevékenysége során keletkező melléktermékek tűzifaként történő értékesítését végezni, akkor az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat a tevékenységi kör tekintetében egészítse ki, melynek keretében adja meg az Ügyfél által végzett tűzifa kereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körét, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
3.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét reklámozó honlapján (www.valorbt.hu) határozatom kézhezvételét követő 8 napon belül tüntesse fel az EUTR technikai azonosító számát és egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: