EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.12.14.
6100/24469-5/2021
Bödök Péter Sándor
8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 1/B
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél által bemutatott, az általa vásárolt és értékesített faanyagokra vonatkozó nyilvántartásai, valamint készletnyilvántartása nem felelnek meg teljes körűen az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. Az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket, ezzel megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Bödök Péter Sándor egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/24469-1/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján SEFAG Zrt. 8622 Szántód, Római utca 2. szám alatti telephelyén zár alá vett 14,8 m3 cser fafajú 2,5 méteres tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: