EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.12.14.
6100/24192-4/2021
Piramis
2132 Göd, Pesti út 131
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása

Megállapítások: Megfelelő tartalmú származási, illetve nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, így a fentiek alapján az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (cím: 2132 Göd, Pesti út 131, adószám:12659962-2-13, technikai azonosítószám: AA5845967, képviseltre jogosult: Balogh János cégvezető) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 50.000,-Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: