EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.08.06
6100/16894-5/2021
Budapesti Erdőgazdaság Zrt
1033 Budapest, Hévízi út 4/a.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés hibák, hiányosságok megszüntetésére 

Megállapítások: A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége, illetve az illegális kitermelések megakadályozása érdekében meghatározott kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Továbbá az Ügyfelet, a faanyag kereskedelmi lánc tevékenységével kapcsolatban feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére szólítom fel, ennek keretében az indokoló rész II. 1. és 2. pontjaiban megállapított hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, valamint az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére, és a javított DDS hatóságom részére történő megküldésére kötelezem, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: