EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.22.
6100/16063-11/2021
PANNON-SANTON Kft
8756 Nagyrécse, Haladás u. 58
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a PANNON-SANTON Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat módosítsa a telephely és tevékenységi kör tekintetében, melynek keretében
o    adja meg az Ügyfél által faanyag kereskedelmi tevékenység végzésére használt valamennyi telephelye adatait, az ott végzett fatermékekkel kapcsolatos munkákra vonatkozó tevékenységi körökkel együtt, illetve
o    adja meg az Ügyfél által ténylegesen végzett tűzifa kiskereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körét,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: