EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.08.12
6100/749-19/2021
Véghné Szabó Ágnes
7226 Kurd, Ady Endre utca 45/B
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés és erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 20219. és  2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követési eljárása dokumentációs rendszerének adatait (úgymint adásvételi szerződések, erdőgazdálkodási műveleti lapok, éves erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentéseit) nem őrizte meg teljes körűen öt évig, ezzel az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettségét.  Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90/A. § (7) a); EUTR FMr. 7. § (2); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Véghné Szabó Ágnest (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    7.500.000,- Ft – azaz hétmillió-ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki 
a)    a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma, továbbá
b)    adószáma és
c)    telephelyei
tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
4.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
b)   az Ügyfél szállítójegyei jogszabályban előírt nyilvántartásának létrehozásáig, a nyilvántartás megküldéséig és annak beérkezéséig,
c)    erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
d)    az Ügyfél erdei faválasztékai 2021. üzleti év első napjára és jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 60 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: