EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.22.
6100/20722-17/2021
Árnyaserdő Szolgáltató Bt
8799 Pakod, Fő u. 7
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Árnyaserdő Szolgáltató Bt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki a tevékenységi kör tekintetében, melynek keretében adja meg az Ügyfél által ténylegesen végzett tűzifa kiskereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körét, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.
3.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/20722-1/2021. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a Zalaerdő Zrt. Csácsi rakodóján zár alá vett 2 m3 akác fafajú (tűzifa) helyben hagyással történő elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: