EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.08.03
6100/10627-10/2021
Lakics Ferenc
9798 Ják, Rákóczi u. 33
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / bevétel elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2019, 2020 és 2021. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, az ellenörzés alá vont fatermék nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/K. § (1) ce); Evt. 90/A. § (7) a);  

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lakics Ferenc-et  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    2.500.000,- Ft – azaz kettőmillióötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél által 2019.07.30-a után értékesített 3301,03 m3 fatermék értékesítéséből származó bevétel, azaz 28.605.925,- Ft – huszonnyolcmillióhatszázötezer-kilencszázhuszonöt forint – elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: