EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.05.28
6100/1617-30/2021
DRAWA Kft
7500 Nagyatád, Taranyi út 0247/2. hrsz.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: a 6100/1617-25/2021. iktatószámú határozat kijavítása

Megállapítások: 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a DRAWA Mezőgazdasági és Erdőgazdálkodási Kft.  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére a 6100/1617-25/2021. iktatószámon kiadott határozatomat az alábbiak szerint javítom ki:
1.    A 6100/1617-25/2021. iktatószámú határozat rendelkező részének 2. pontjában „Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom” szövegrészt „Az Ügyfél erdei faválasztékokkal kapcsolatos működését (ideértve az erdei faválasztékok beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom” szövegrészre javítom.
2.    A 6100/1617-25/2021. iktatószámú határozat indokoló részének III. 2. pontjában „az Evt. 90/K. § (1) bekezdés ce) pontja és (2) bekezdése alapján a rendelkező rész 2. pontjában megtiltottam az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését, egyben az újbóli működést a felsoroltak teljesítéséhez kötöttem, figyelemmel az indokoló rész III. 1. pontjában részletezett mérlegelési szempontokra” szövegrészt „az Evt. 90/K. § (1) bekezdés ce) pontja és (2) bekezdése alapján a rendelkező rész 2. pontjában megtiltottam az Ügyfél erdei faválasztékokkal kapcsolatos működését, egyben az újbóli működést a felsoroltak teljesítéséhez kötöttem, figyelemmel az indokoló rész III. 1. pontjában részletezett mérlegelési szempontokra” szövegrészre javítom.
A kijavítás a 6100/1617-25/2021. iktatószámú határozat egyéb rendelkezéseit és indokolását nem érinti.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: