EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.12.07.
6100/24582-9/2021
Zalaújlak Ebt
8822 Zalaújlak, Fő út 64/A
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zalaújlak Erdőbirtokossági Társulat-ot(a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem.
2.    Az Ügyfelet az alábbi hiányosságok megszüntetésére és a hatóságomnak a megtett intézkedésekről történő értesítésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül:
-Az Ügyfél végezze el a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) javítását az indokoló részben feltárt hiányosságok figyelembe vételével!
-Az Ügyfél egészítse ki a nyilvántartásait az indokoló részben feltárt hiányosságok figyelembe vételével úgy, hogy azokból naprakészen megállapítható legyen az Ügyfél által előállított fatermékek mennyisége, jellemzői!
-Az Ügyfél javítsa ki a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyeinek jogszabályban előírt nyilvántartását az indokoló részben feltárt hiányosságok figyelembe vételével!

Jogorvoslati eljárás folyamatban: