EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.22.
6100/15319-4/2021
Duna Transport Kft
7130 Tolna, belterület 970/38. hrsz
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt/ fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások: A szállítmány eredetének és szállításának az igazolására vonatkozó dokumentáció hiányában az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a DUNA TRANSPORT Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére előírt bejelentési kötelezettség teljesítéséig, illetve a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, a létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig, valamint
o    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: