EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.20.
6100/15595-9/2021
Manhattan Plus Kft
1213 Budapest, Páfrányos út 29
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdéséiben az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (2) és (3); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Manhattan Plus Korlátolt Felelősségű Társaság-ot  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    1.350.000,- Ft – azaz egymillió-háromszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki a 9403 40 10, 9403 60 90 és 9403 90 30 – Fabútor kereskedelmi tevékenységének tekintetében, továbbá egészítse ki a 4337 Jármi 078/13 hrsz-ú telephellyel határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését – ideértve az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet 1. mellékletében szereplő összes fatermék beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását – megtiltom
a)    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséig, 
b)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) az indokoló rész II. 1. A) és B) pontjaiban kifejtett hibáinak kijavításáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: