EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.07.23
6100/9584-5/2021
Doró.Sun Energy Kft
3980 Sátoraljaújhely, Károlyi M. utca 10. 1.1.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem felelnek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. Az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét úgy reklámozta, hogy a hirdetésben technikai azonosító számát nem tüntette fel, ezáltal az Ügyfél megsértette a EUTR Korm.r. 2. § (2) bekezdése szerinti forgalomba hozatali rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; EUTR Korm.r. 2.§ (2); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a DORÓ.SUN ENERGY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: