EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.06.25
6100/9078-8/2021
Sára Zoltán
7696 Hidas, Kossuth Lajos u. 131.
n

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció törlésére 

Megállapítások: Kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszer hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Sára Zoltánt  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy amennyiben nem végez faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó tevékenységet, úgy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt nyilvántartási rendszerből határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül törölje magát. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: