EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.06.25
6100/1605-31/2021
NATUR-SPED Kft
6237 Kecel, Sugár utca 36.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / bevétel elkobzása

Megállapítások: Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti, az ellenörzés alá vont fatermék nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: vt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 4. § (1); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a NATUR-SPED Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    1.500.000,- Ft – azaz egymillió-ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az indokoló rész III. 2. pontjában foglaltak szerinti 628 m3 erdei faválaszték értékesítéséből származó ügyféli bevétel, azaz 5.366.750,- Ft – ötmillió-háromszázhatvanhatezer-hétszázötven forint – elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: