EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.06.20
6100/4458-16/2021
Gledicia Kft
6045 Ladánybene, Fő út 79
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása /Tiltás megszűnt a feltételek teljesítésével/

Megállapítások: Az Ügyfél által bemutatott dokumentumok és az általa adott nyilatkozatok nem felelnek meg az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak. Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél megszegte a  kellő gondosság elvén alapuló rendszer (DDS) létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettséget. Kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszer hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti, az ellenörzés alá vont fatermék nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020 és2021. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR r. 4. cikk (3); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR FMr. 8. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gledicia Kereskedelmi Kft-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    350.000- Ft – azaz háromszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) az indokolás részben kifejtett hibáinak kijavításáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
b)    az Ügyfél erdei faválasztékai 2021. üzleti év első napjára, ill. jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és annak hatóságomhoz történő beérkezéséig
 de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: