EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.05.28
6100/13494-3/2021
ADA Hungária Kft
9900 Körmend, Rákóczi utca 154
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés DDS létrehozására és megküldésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél sem a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelést, sem a c) pontja szerinti kockázatcsökkentést nem végzett, illetve azt nem dokumentálta. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ADA Hungária Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    750.000,- Ft – azaz hétszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül teljes körűen hozza létre a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) és másolatban küldje meg hatóságom részére.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: