EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.05.28
6100/6841-3/2021
DEDA Kft
4361 Nyírbogát, Széchenyi u. 38
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt és kötelezés regisztrációs adatok kiegészítésére 

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. Ügyfél telephelyén nem tudta bemutatni az általa forgalmazott, illetve az ellenőrzött telephelyen tárolt faanyag vonatkozásában vezetett az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszert (nyilvántartásokat) a készleteire, valamint a tárgyév első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként tartalmazta. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikke; EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1) és 90/E. § (2) e);

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a DEDA Termelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki telephelyenkénti bontásban a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett tevékenységeivel határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: