EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.05.14
6100/13491-3/2021
Joma-Faker Kft
2194 Tura, Kossuth Lajos út 52
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya:  figyelmeztetés

Megállapítások: Megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél  nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Joma-Faker Kft.-t   (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: