EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.05.06
6100/804-5/2021
Oroszi Attila István
4766 Pátyod, Vasút utca 18.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / szállítóeszköz használatának megtiltása

Megállapítások: Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, nyomon követhetőségét, ezért vélelmezni kell, hogy az illegális kitermelésből származik.  Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (1); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Oroszi Attila István egyéni vállalkozó-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.
4.    Megtiltom az Ügyfél üzemeltetésében álló, NCA559 forgalmi rendszámú, WDB6114181P065247 alvázszámú Mercedes-Benz gyártmányú 410 D típusú tehergépjármű faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatát a rendelkező rész 2. pontjába foglalt feltételek teljesítéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: