EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.04.15
6100/1616-12/2021
Otto Wood Kft
1081. Budapest, Kun u. 4, fsz. 7
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása

Megállapítások: Ügyfél nem rendelkezik az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerrel(DDS), ezzel az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kötelezettségét. Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti, az ellenörzés alá vont fatermék nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdéséiben az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. A nyitó készlet határidőn túl került felvételre. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a)-c); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); Evt. 90/A. § (2) és (3); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR Korm.r. 3.§ (2); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Otto Woods Kft. -t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    350.000,- Ft – azaz háromszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig. 
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra
3.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1616-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján zár alá vett fatermék (20 kaloda bükk tűzifa) egészének elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: