EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.03.09
6100/2055-2/2021
Nagy Sándor
2424 Előszállás, Feszty Árpád u. 24.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: felhívás regisztrációs adatokban bekövetkezett változás bejelentésére

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségének. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (5); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nagy Sándort (a továbbiakban: Ügyfél), mint regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1.    kötelezem, hogy a nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett alábbi változásokat, azaz
a)    az adószám megadását, 
b)    piaci szereplő besorolás törlését, vagy olyan a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó, az Ügyfél által ténylegesen végzett tevékenység telephelyenkénti bejelentését, amely egyértelműen megalapozza a piaci szereplő besorolást,
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (4) bekezdése szerint elektronikus úton jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -