EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.01.29
6100/1109-1/2021
Szabófa-Tüzép Kft
4281 Létavértes, 6213 hrsz
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés adatváltozás bejelentésére / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6), (7)  a) és e); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/F. § (4); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90. § (1)  és  (3) és EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 4. § (1); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Szabófa-Tüzép Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 2.000.000,- Ft – azaz kétmillió forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változás(oka)t az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
o az Ügyfél nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyei nyilvántartásának teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött nyilvántartás hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
o    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.
4. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1039-7/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján zár alá vett fatermék egészének elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: