EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.02.19
6100/7399-1/2021
Mátyás-Fa Ker. Kft
7052 Kölesd, Hajnal utca 70.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása, valamint korrekciós intézkedések megtételére felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által bemutatott dokumentumok és az általa adott nyilatkozatok nem felelnek meg az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Mátyás Fakereskedő és Fuvarozó Kft-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Felszólítom az Ügyfelet az ellenőrzés megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére és ezzel összefüggésben az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
o    azzal, hogy a hiba, hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéséről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.
3.    A 6100/1166-9/2021. számú jegyzőkönyvem 3. számú mellékletét képező végzéssel elrendelt tevékenység felfüggesztés az Ügyfél Nagykanizsa, Garay u. 21. számú telephelye vonatkozásában hatályát veszti.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: