EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.02.22
6100/6632-1/2021
Barkobál-Fa Kft
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 102. fszt. 1
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása 

Megállapítások: Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján az ellenőrzés alá vont/zár alá vett fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90/F. § (1);  EUTR FMr. 2-4. §.;  Evt. 90/K. § (1) ce); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a BAKROBÁL FA Kft. -t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    2.500.000,- Ft – azaz kettőmillióötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    A 6100/550-6/2020. számú határozatom rendelkező részének 2. pontjába foglalt feltételeken túl az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o    az Ügyfél szállítójegyei jogszabályban előírt nyilvántartásának létrehozásáig, a nyilvántartás megküldéséig és annak beérkezéséig,
o    az Ügyfél erdei faválasztékai 2021. üzleti év első napjára, ill. jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.
3.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1437-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a KEFAG Zrt. ÖKOPAL raklapüzem területén zár alá vett 24,4 m3 MK, AK, KD, GY vegyes fafajú tűzifa elkobzását helybenhagyólag. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: