EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.01.21
6100/2459-1/2021
Moldván-Gy Kft
4334 Hodász, Dózsa György utca 80
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : fatermék elkobzása 

Megállapítások : Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6) bekezdése, 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a MOLDVÁN-GY Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1424-1/2020. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján zár alá vett 1098,8 m3 akác fafajú tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :