EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.01.22
6100/115-1/2021
Petrovics Gyula
7631 Pécs, Paál László utca 19.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából törlés és technikai azonosító szám visszavonása

Megállapítások : A változásbejelentési kötelezettség teljesítésének ismételt elmaradás miatt a NÉBIH az Ügyfelet a nyilvántartásából törli, regisztráció hiányában a továbbiakban nem végezhet a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : 90/F. § (4) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Petrovics Gyulát  (a továbbiakban: Ügyfél)
1. törlöm a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából és ezzel egyidejűleg az Ügyfél „AA6332004” EUTR technikai azonosító számát visszavonom.
Egyúttal
2. felhívom az Ügyfél figyelmét, amennyiben határozatom véglegessé válását követően faanyag kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, a tevékenység megkezdése előtt köteles a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének eleget tenni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -