EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.12
6100/267-5/2020
HOLIFA Kft
4533 Sényő, Rákóczi utca 126.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / fatermék elkobzása 

Megállapítások : Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, erdei faválasztékainak az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti,  az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél nem az előírásoknak megfelelően jelenkezett be a NÉBIH által vezetett faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásába, ill. a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta. Az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket, ezzel megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, nyomon követhetőségét, ezért vélelmezni kell, hogy az illegális kitermelésből származik.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés :  Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (3);  Evt. 90/F. § (1); EUTR FMr. 2-4. §; EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a HOLIFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki az Ügyfél által faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységre ténylegesen használt Sényő, Béke utcai telephely adataival határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/267-2/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 4533 Sényő, Béke út 33. (507 hrsz.) szám alatti ingatlanon zár alá vett 252,1 m3 akác fafajú tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :