EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.18
6100/287-6/2020
Nagykáta-Ker Kft
2760 Nagykáta, Tápió utca 0121/17.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegyek használatának bejelentését rögzítő nyilvántartásomat megvizsgálva megállapítottam, hogy az Ügyfél nem jelentett be nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. A hivatkozott ügyféli nyilatkozatban megjelölt jogszabályhelyek és a tárgykörben megküldött bizonylatok azonban nem mentesítik az Ügyfelet az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírt kötelezettsége alól, ezért a nyilvántartás (dokumentációs rendszer) hiányát kellett megállapítanom. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy az illegális kitermelésből származik.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 2-4. §; EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90/A. § (6); EUTR Korm.r. 2. § (2); EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Nagykáta-Ker Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)  a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig,
b)  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :