EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.07
4300/1060-5/2019.
Holoda József
8857 Nemespátró, Dózsa Gy. U. 3.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / bevétel elkobzása

Megállapítások: Ügyfél nem rendelkezik az általa vásárolt és értékesített fatermékekről, ill. azok eladóiról és vevőiről nyilvántartással (dokumentációs rendszer). Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Evt.-ben és a Vhr.-ben a fakitermelésre vonatkozó szabályok megsértésével került sor az Ügyfél által átadott faanyag kitermelésére, tehát a jogosulatlan fakitermelés következtében kitermelt faanyag illegális fakitermelésből származónak minősül. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6), Evt. 90/F. § (1) , Evt. 90. § (1) és az EUTR FMr. 2-4. §, 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Holoda József -et  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem.
 2. Kötelezem az Ügyfelet, amennyiben a továbbiakban is faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet kíván végezni, a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének a tevékenység továbbfolytatása előtt tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
- a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció beérkezéséig,
-  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
4. Elrendelem az Ügyfél és a REI-PA Kft. között létrejött adásvételi szerződés szerint 18,70 m3 tölgy rönk („buló”) értékesítéséből származó bevétel, azaz 635.800,- Ft – hatszázharmincötezer-nyolcszáz forint – elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -