EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.18
6100/110-13/2020
Kutka József
2254 Szentmártonkáta, Vasútsor utca 225.;
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / szállítóeszköz használatának korlátozása.

Megállapítások : Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket.  Az Ügyfél nem igazolta az ellenőrzés alá vont szállítmány legális eredetét, nyomon követhetőségét, ezzel illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket hozott forgalomba. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem alkalmaz szállítójegyet, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél a hirdetéseben a hirdetésben technikai azonosító számát nem tüntette fel.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1); EUTR FMr. 8. § (3) ; EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3) ; Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR Korm.r. 2.§ (2);

Döntés rendelkez ő része : 1. 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a) a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
b)  a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszere (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) feltárt hiányosságainak megszüntetéséig, az ennek érdekében megtett intézkedéseiről szóló értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
c)  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
d)    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napra.
4. A 3. pont szerinti tilalom fennállásáig megtiltom az Ügyfél tulajdonában és üzemeltetésében lévő JTD-627 forgalmi rendszámú, MERCEDES-BENZ gyártmányú, SPRINTER 212D típusú tehergépjármű faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő ügyféli használatát és használatba adását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :