EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/19634-6/2022
KAEG Zrt
9023 Győr, Corvin utca 9.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés hibák, hiányosságok megszüntetésére  

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra mérlegelési jegy, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR Korm.r. 2. § (3) és EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Kötelezem az Ügyfelet a faanyag kereskedelmi lánc tevékenységével kapcsolatban feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, ennek keretében az indokoló rész II. 1. és 2. pontjaiban megállapított hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, valamint az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére, és a javított DDS hatóságom részére történő megküldésére kötelezem, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: