EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.10.21.
6100/19636-4/2022
Boros János EV
4482 Kótaj, Napsugár u. 5
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt  

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/K. § (1) ce);  

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Boros János EV.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.  Felhívom az Ügyfél figyelmét, hogy a 6100/15429-7/2021. iktatószámú határozatban az Ügyfél számára elrendelt fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása továbbra is hatályban van, mivel az Ügyfél nem teljesítette az ott foglaltakat.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: