EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2023.01.17.
6100/19652-8/2022
Horda Terra Kft
8696 Táska, Arany János utca 2.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása / szállítóeszköz faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatának megtiltása

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk és Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Horda Terra Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1.    400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változás(oka)t tevékenységi helyei tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
a)    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként adatváltozás bejelentéséig, 
b)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, annak megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
c)    az Ügyfél szállítójegyei jogszabályban előírt nyilvántartásának létrehozásáig, a nyilvántartás megküldéséig és annak beérkezéséig, valamint
d)    az Ügyfél erdei faválasztékai 2022. üzleti év első napjára, illetve jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 60 napra. 
4.    Megtiltom az Ügyfél 
a)    tulajdonában és üzemeltetésében álló, LNU433 forgalmi rendszámú, YV2A4CFC14A590162 alvázszámú VOLVO gyártmányú FM/FH-6X2R típusú (FH 6X2 RB kereskedelmi nevű) önrakodó rönkszállító tehergépkocsi,
b)    üzemeltetésében (és lízingelésében) álló, TFC891 forgalmi rendszámú, WMA24XZZ8HP085716 alvázszámú MAN gyártmányú L.2007.46.002 típusú (TGX kereskedelmi nevű) nyerges vontató,
c)    tulajdonában és üzemeltetésében álló, XVY114 forgalmi rendszámú, WSMS6980000515771 alvázszámú SCHMITZ gyártmányú SCS 24/L-13.62 EB típusú nyitott nyerges rakoncás pótkocsi
faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatát a rendelkező rész 3. pontjába foglalt feltételek teljesítéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 60 napra.
5.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/19652-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján „Zalaerdő Zrt., Nagykanizsa, MÁV rakodó” helyszínen zár alá vett fatermék egészének (mindösszesen 31,5 tömör m3 4 m-es kemény lombos [HJ, GY, NH, MK, SZG] tűzifa) helyben hagyással történő elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: