EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.12.15.
6100/20207-4/2022
Vörös István
8776 Magyarszerdahely, Petőfi u. 48
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés korlátozása / kötelezés hibák, hiányosságok megszüntetésére 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vörös István erdőgazdálkodót (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél - erdőgazdálkodásán kívül eső területről származó fatermékeivel kapcsolatos -működését (ideértve ezen fatermékek értékesítését, szállítását) megtiltom a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, illetve ennek megtörténtéről szóló értesítés hatóságom részére való megküldéséig. 
3.    Kötelezem az Ügyfelet a faanyag kereskedelmi lánc tevékenységével kapcsolatban feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, ennek keretében az indokoló rész II. 1. pontjában megállapított hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, valamint az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére, és a javított DDS hatóságom részére történő megküldésére, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: