EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.28.
6100/19928-8/2022
Pongrácz Norbert
Surd, Újtelep u. 18.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Pongrácz Norbertet (lakcím: Surd, Újtelep u. 18., szül. Nagykanizsa, 1978.01.13., an. Dezső Margit) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
o    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig; 
o    erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, illetve formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: