EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.28
6100/338-5/2020
Holló Sándor
4551 Nyíregyháza, Kismezőtanya 1.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása 

Megállapítások : Ügyfél nem rendelkezik dokumentációval a 63 m3 kitermelt faanyag értékesítéséről, tehát az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Holló Sándor erdőgazdálkodót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 250.000,- Ft – azaz kétszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/267-2/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 4533 Sényő, 355 helyrajzi számú ingatlanon zár alá vett 71,3 m3 akác fafajú tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :