EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.11
4300/1583-5/2019.
KRAIN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1115 Budapest, Etele utca 60 2 lph. 6 em. 20.; fióktelephely: 2473 Vál, Damjanich utca 31
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok tárgy év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, telephelyenként, valamint a telephelyen nem tudta bemutatni az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés szerinti nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyekről vezetett nyilvántartását, ezzel elmulasztotta a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettsége teljesítését. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél által beküldött készletadatokat megvizsgálva megállapításra került, hogy az Ügyfél a készletet fafajonkénti bontásban nem  tartotta nyilván, ezzel megsértette az előírt felhasználási feltételeket. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR Korm.r. 3. § (2), Evt. 90/A. § (6), Evt. 90/A. § (2) és (3), EUTR FMr. 8. § (3), EUTR FMr. 7. § (2), EUTR FMr. 7. § (3), Evt. 90. § (1) bekezdésével és az EUTR FMr. 2-4. §., EUTR FMr. 4. § (1)

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KRAIN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt figyelmeztetésben részesítem.

 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -