EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.06.03
6100/124-4/2020
Nyitrai István
3860 Encs, Bercsényi út 49/B
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására 

Megállapítások : Az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, erdei faválasztékainak az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti,  az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban.  A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A tűzifa fogyasztóknak történő értékesítése során az Ügyfél nem adott át a fogyasztóknak tűzifa vásárlói tájékoztatót. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 8. § (3);Evt. 90. § (1) bekezdésével és az EUTR FMr. 2-4. §; EUTR FMr. 4. § (1);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nyitrai István egyéni vállalkozót  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki az Ügyfél által faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységre ténylegesen használt vilmányi telephely adataival határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :